Royal fender by GmanViz on Flickr.
21 notes
#Porta 160 #Kodak #Zeiss Planar 80mm f2.8 #500C/M #Hasselblad #Medium format #6x6 #120 #Analog #film #whitewall #Tire #wheel #fender #Royal #Chrysler #1939 #detail #automobile #car #color #GmanViz
  1. tormentaadenieve reblogged this from 120-mm
  2. frunkkawisara reblogged this from 120-mm
  3. rosesfleurissent reblogged this from 120-mm
  4. scruttsbear reblogged this from 120-mm
  5. minhducduong2510 reblogged this from 120-mm and added:
    Không thể hiểu sao bọn Tây nó lại dev tốt được đến như thế này. Chi tiết đến mức cảm nhận được mọi chất liệu.
  6. 120-mm posted this
theme